About us

G'zox เป็นผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์ระดับ world class จากประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลก ได้รับการพัฒนาจากบริษัท soft99 ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากว่าครึ่งศตวรรษ และตลอดระยะเวลาอันยาวนานในการค้นคว้าและวิจัย เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่สุดในทุกๆด้าน ทำให้ผลิตภัณฑ์จาก soft99 ได้รับการยอมรับเป็น อันดับ 1 ในญี่ปุ่น และ G'zox คือผลิตภัณฑ์ที่ยืนอยู่บนจุดสูงสุดที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลก