Lambroghini Red by G'zox #5

Lambroghini Red by G'zox #5CLIENTS, 21/09/16

ผิวเรียบเนียนให้สัมผัสที่แตกต่าง จากผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าลิขสิทธิ์หนึ่งเดียวจากญี่ปุ่น