Lambroghini Yellow by G'zox #15

Lambroghini Yellow by G'zox #15CLIENTS, 21/09/16

ภายนอก ภายใน สะอาดหมดจรด ห้องเครื่องก็เช่นเดียวกัน หรือแม้แต่ภายในล้อก็ตาม เรามีระบบตรวจสอบคุณภาพก่อนส่งรถถึงมือคุณทุกครั้ง